Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam kňazov

 

Počet  kňazov v dekanáte je aktuálne k 3. 3. 2013: 24

 

Rozdelenie podľa funkcií:


farári: 11

administrátori: 4

kapláni: 3

výpomocní duchovní: 6

 

Dopĺňame aj ostatných žijúcich klerikov, ktorí na území dekanátu, protopresbyterátu pôsobili alebo čo len bývali.

 

 

Adamkovič Jozef, Mons., Mgr.,

Bak Albert Milan, OP, Mgr.,

Baník Anton, SDB, ThLic.,

Buček Ján, Mgr.,

Burián László,

Čaputa Blažej, Mgr., Ing.,

Daňo Rudolf,

Dojčák Jozef, SJ,

Duda Svorad Ján, OP,

Farkas Peter, Mgr., PaedDr.,

Fekete Jozef, SJ, ThLic., feketejozef@hotmail.com,

Gabriš Ondrej, SJ, ogabris@jezuiti.sk,

Galgóczi Rudolf,

Hajzok Igor, SDB, Mgr., Ing.,

Hasík Radovan, Bc.,

Heriban László,

Hoffer Jaroslav, SDB,

Horváth Marián,

Hromník Milan, SJ,

Hudáček Milan, SJ,

Hudek Rudolf,

Husovský Antonín Ján, OP,

Jančiar Bohuslav Tomáš, OP, Ing.,

Jurčo Martin Marek, OP, ThLic.,

Kaľata Dominik, SJ, biskup, Mons., ThDr.,

Kemp Jozef, odb. as., JCDr., PhD., jozefkemp@gmail.com, jfzkemp@atlas.sk, jfzkemp@usa.net,

Kolivoška Martin Stanislav, OP

Koller Gyula, Mons.

Kormúth Juraj, Mgr.

Koštanc Miroslav Adam, OP, JCDr., MVDr.

Kotes Vladimír,

Krapka Emil, SJ

Krupa Jozef, Prof., ThDr., PhD.

Kušnír Matúš František, OP, Mgr., Ing.

Lopata Jozef, SJ, lopataj@loyola.sk

Markech Stanislav, SJ

Mišík Jozef, Mgr.

Mózes Július,

Osvald Andrej, SJ

Petrík Vincent, SJ, Ing.

Pistrák František Štefan, OP

Polák Ján, ThLic.

Pravda Jozef Daniel, SDB, prom. ped., prom. mat.

Puss Alexander, SJ, Mgr., alexanderpuss@gmail.com,

Rusňák Štefan,

Skalný Jozef, SDB, Ing.

Slamka Jozef, Mons.

Slavkovský Reginald Adrián, OP, Mgr., RNDr.

Somora Stanislav Mária, SDB, Ing.

Stachovič Roman, ThLic., odb. as.

Stohl Stanislav, odb. as. ThDr., PhD., Stanislav.Stohl@frcth.uniba.sk,

Sucháň Ján, suchan@kios.sk,

Šatura František, SJ, ThDr., RNDr.

Šulík Ladislav, SJ, Mgr., lacosulik@jesuits.net,

Takáč Ferdiš, SJ, Dr.h.c.

Tassári Július,

Tóth Ladislav, SDB,

Trubač Branislav,

Váni Emil, SJ, Ing., emilvani@gmail.com, vani@jezuiti.sk,

Vavrek Stanislav Peter, OP

Wallner Štefan, SDB, Mgr., Ing.,

 

 

 

 

 

 

Adamkovič Jozef, Mons., Mgr.

Bak Albert Milan, OP, Mgr.

Baník Anton, SDB, ThLic.

Buček Ján, Mgr.

Čaputa Blažej, Mgr., Ing.

Dojčák Jozef, SJ

Duda Svorad Ján, OP

Farkas Peter, Mgr., PaedDr.

Fekete Jozef, SJ, ThLic., feketejozef@hotmail.com,

Gabriš Ondrej, SJ, ogabris@jezuiti.sk,

Hajzok Igor, SDB, Mgr., Ing.

Hasík Radovan, Bc.

Hoffer Jaroslav, SDB

Hromník Milan, SJ

Hudáček Milan, SJ

Husovský Antonín Ján, OP

Jančiar Bohuslav Tomáš, OP, Ing.

Jurčo Martin Marek, OP, ThLic.

Kaľata Dominik, SJ, biskup, Mons., ThDr.

Kemp Jozef, odb. as., JCDr., PhD., jozefkemp@gmail.com, jfzkemp@atlas.sk, jfzkemp@usa.net,

Kolivoška Martin Stanislav, OP

Kormúth Juraj, Mgr.

Koštanc Miroslav Adam, OP, JCDr., MVDr.

Krapka Emil, SJ

Krupa Jozef, Prof., ThDr., PhD.

Kušnír Matúš František, OP, Mgr., Ing.

Lopata Jozef, SJ, lopataj@loyola.sk

Mišík Jozef, Mgr.

Osvald Andrej, SJ

Pistrák František Štefan, OP

Polák Ján, ThLic.

Pravda Jozef Daniel, SDB, prom. ped., prom. mat.

Puss Alexander, SJ, Mgr., alexanderpuss@gmail.com,

Rusňák Štefan,

Šatura František, SJ, ThDr., RNDr.

Skalný Jozef, SDB, Ing.

Slavkovský Reginald Adrián, OP, Mgr., RNDr.

Somora Stanislav Mária, SDB, Ing.

Stachovič Roman, ThLic., odb. as.

Stohl Stanislav, odb. as. ThDr., PhD., Stanislav.Stohl@frcth.uniba.sk,

Sucháň Ján, suchan@kios.sk,

Šulík Ladislav, SJ, Mgr., lacosulik@jesuits.net,

Takáč Ferdiš, SJ, Dr.h.c.

Tassári Július,

Trubač Branislav,

Váni Emil, SJ, Ing., emilvani@gmail.com, vani@jezuiti.sk,

Vavrek Stanislav Peter, OP

Wallner Štefan, SDB, Mgr., Ing.,

 

 

 

Burián László,

Daňo Rudolf,

Galgóczi Rudolf,

Heriban László,

Hudek Rudolf,

Koller Gyula, Mons.

Kotes Vladimír,

Markech Stanislav, SJ

Mózes Július,

Petrík Vincent, SJ, Ing.

Slamka Jozef, Mons.

Tóth Ladislav, SDB,

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.