Choď na obsah Choď na menu
 


Krupa Jozef

 

KRUPA JOZEF, Prof., ThDr., PhD., prodekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Bratislava (RKCMBF UK), vedúci Katedry dogmatickej teológie, člen Vedeckej rady RKCMBF UK, podpredseda akademického senátu RKCMBF UK, adresa: RKFÚ, 900 66 Vysoká pri Morave, tel.: 02/ 659 672 10, faravysoka@airwave.sk, jozefkrupa@ba.telecom.sk, Jozef.Krupa@frcth.uniba.sk, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-124-sk, http://www.vysokaprimorave.sk/index.php?session=0&action=readtp&id=1169589977, narodený 28. 10. 1963 v Námestove, ordinovaný 15. 10. 1988, 1988 - kaplán Šamorín, 1991 - kaplán Bratislava sv. Martin a Karlova Ves, 1993 - farár Bernolákovo, 1. 10. 2001 – aj k r. 2007 - farár Bratislava - Jarovce, k r. 2001 – 2010 - učiteľ dogmatickej teológie, katechizmu, misiológie, metodológie vedeckej práce, na RKCMBF UK Bratislava, k r. 2001 - 2003 - prodekan pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy, k r. 2006 – mim. Prof., vedúci Katedry dogmatickej teológie, 1. 7. 2012 – farár Vysoká pri Morave, PRÍSPEVKY NA KONFERENCIÁCH: sympózium: Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna: „WIARA A ZABOBON“; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 21.-22. marca 2007; prijatá prednáška: Zabobon jako namiastka prawdziwiej religiji, sympózium: La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea, Pamplona, 18.-20. apríla 2007; prijatá prednáška: Fidelidad al auténtico contenido de la doctrina católica como principal método de la transmisión de la fe en la sociedad contemporanea. Tarea de la Teología Dogmática al servicio de una nueva evangelización, sympózium: Genesis (1-3) - teologia, antropologia, kosmologia (inspiracje, recepcje, analizy), 22. – 24.5.2007, Wydział Teologiczny, Toruń, prijatá prednáška: Przyczyna śmierci cielesnej według konstytucji Gaudium et spes i Katechizmu Kościoła Katolickiego, INÉ FUNKCIE: k r.2007 - 2008 – člen Vedeckej rady RKCMBF UK, podpredseda akademického senátu, AUTOR: Matka nášho Pána, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

Zoznam kňazov Dekanátu Šamorín

Zoznam kňazov okresu Senec

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.