Choď na obsah Choď na menu
 


Stohl Stanislav

 

STOHL STANISLAV, odb. as., ThDr., PhD., odborný asistent CMBF UK, adresa: RKFÚ, 900 46 Most pri Bratislave, tel.: 02/ 459 511 31, fu.most@stonline.sk, Stanislav.Stohl@frcth.uniba.sk, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-91-sk, http://www.mostpribratislave.sk/?q=content/kontakt, narodený 4. 4. 1958 v Bratislave - Rači, ordinovaný 26. 5. 1991, 1992 - kaplán Trnava, 1992 - kaplán Trnava, 1993 (1. 10. 2007) - aj k r. 2012 - odborný asistent na Katedre dogmatickej teológie Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Bratislava, prednáša: základnú kristológiu, základnú ekleziológiu, fundamentálnu teológiu, teológiu zjavenia, dogmatiku, misiológiu, kristológiu a soteriológiu, 1993 - farár Bratislava - Vajnory, k r. 2005 – aj k r. 2008 – prednáša aj na KU, 1. 10. 2007 – farár Bratislava – Devín, 1. 7. 2009 – aj k r. 2013 - farár Most pri Bratislave, 1. 7. 2011 - k r. 2013 – dekan, PUBLIKUJE: 2006 - Katolícke noviny, 2006 – Teologické texty, INÉ FUNKCIE: 2007 – člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu, k r. 2009 – člen Slovenskej sekcie Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT - The Europian Society for Catholic Theology), 7.11.2009 – člen Vedeckej rady RKCMBF UK, člen Máriinej légie, 2011/ 2012 – člen Akademického senátu fakulty, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE

Zoznam kňazov okresu Senec

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.