Choď na obsah Choď na menu
 


Most pri Bratislave


MOST PRI BRATISLAVE, Dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza, INÉ NÁZVY: Pruck – 1238, 1773, 1786, Pruk – 1283, 1808, Bruckh in der Insel – 1659, Bruck - 1808, 1927 – 1948, Bruk - 1863, 1920, Brukk - 1873 – 1882, Prukk - 1873 – 1882, Hidas - 1888 – 1907, Dunahidas – 1896, 1913, Bruk – 1920, Most na Ostrove - 1927, Dunahidaš - ?, Hidaš - 1928, Most na Ostrove - 1927 – 1948, 1948 – 1974, 1974 – , maď.: Brukk, Hidas, Dunahidas, nem.: Bruck, Brück, ADRESA: RKFÚ, 900 46 Most pri Bratislave, tel.: 02/ 459 511 31, fu.most@stonline.sk, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-91-sk, http://www.mostpribratislave.sk/?q=content/kontakt, KŇAZ: Stohl Stanislav, ThDr., PhD., Stanislav.Stohl@frcth.uniba.sk, (od 1. 7. 2009 – aj k r. 2013), PREDCHODCOVIA - farári: k r. 1315 – Henrich, 10. 9. 1665 – Augustini Juraj, 6. 10. 1665 – Kurczednik Blasius, 16. 10. 1691 – Mositz Anton, 11. 4. 1692 – 1694 - Dubruel Filip (excurrendo aj Dunajská Lužná), 13. 3. 1694 – 1696 - Jani Juraj Leopold (aj Dunajská Lužná), 17. 1 1706 – 16. 11. 1706 – Bokona Ladislav (farár Most pri Bratislave, Malinovo, Hideghét), neskôr bol Most pri Bratislave filiálkou Dunajskej Lužnej, 10. 8. 1762 – 1. 1. 1808 (kedy zomrel) - Fuksz Jozef, do mája 1821 – Kau Ján, po máji 1821 – december 1832 – Melicsek Jozef, 1833 – (jún 1839) - Schill Baltazár, 1839 – 1850 - Szvoboda Jozef, 15. 8. 1850 – 12. 8. 1870 (kedy zomrel) – Heiberger Mathias, august 1870 – november 1870 – Hottovinszky Karol, 1870 – 1872 – Zechmann Jozef, (1872) – 14. 1. 1873 (kedy zomrel) – Wanke Jozef, 1873 – 19. 12. 1883 – Kleinhaus Ignác, 1883 – aj k r. 1894 – Dotter Ján, 1896 – 1927 – farár Bognár Juraj, 1927 – administrátor Király Jozef, 1927 – 1935 – administrátor Zárecký Vojtech, 1935 – 1939 – administrátor Kubisch Jozef, 1939 – 1941 – farár Bolomský Viliam, 1941 – 1947 – farár Preimy Ján, 1947 – 1952 – administrátor Lindtner Jozef, 1952 – 1953 – administrátor Klčo Ján, 1953 – 1973 – administrátor Fidrik Pavol Rafael, 1973 – 1976 – administrátor Horváth Karol, 1976 – 1989 – administrátor Czuczor Jozef (excurrendo z Tomášova), 1989 – 1990 – farár Tóth Ladislav (excurrendo z Tomášova), 1991 – farár Brunclík Andrej (excurrendo z farnosti Bratislava – Trnávka), 1991 – 1992 – Krušac Jozef (excurrendo z farnosti Bratislava – Trnávka), 1992 – 1995 – Tóth Ladislav (excurrendo z Tomášova), 1995 – 2000 – Tassári Július (excurrendo z Ivanky pri Dunaji), 2000 – 2004 – administrátor Buček Ján (excurrendo z Ivanky pri Dunaji), 15. 7. 2004 – 2009 – farár Červený Marián, kapláni: 1899 - 1900 - Hölbl Anton, RODÁCI: Kudlička Róbert (narodený 7. 9. 1901), Schwarz Ludwig (v r. 1940), HROBY KŇAZOV: Fuksz Jozef (zomrel 1. 1. 1808, bol pochovaný v medzitým zrušenom cintoríne pri kostole), Heiberger Mathias (12. 8. 1870), Wanke Jozef (14. 1. 1873), OBYVATEĽSTVO 2001: 1 555, 66,75% rím. kat., 0,51% gréckokat., 5,40% evanj. a. v., 0,06% pravoslávnych, 92,09%, 22,32% bez vyznania, 0,06% ostatné, 4, 63 neuvedené, Slovákov, 2,89% Maďarov, 1,48% Čechov, 0,13% Moravanov, 0,19% Nemcov, k r. 1999: 1 550, k r. 1992: 1 300 (oficiálny odhad), 500 rím. kat. (oficiálny odhad), 26 krstov, 8 sobášov, 12 pohrebov, 1991: 1 494, 59,50% rím. kat., 3,68% ev. a. v., 11,85% bez vyznania, 0,13% ostatné, 24,83% neuvedené, 94,04% Slovákov, 3,55% Maďarov, 1,67% Čechov, 0,20% Moravanov, 0,19% Nemcov, k r. 1970: 1 464, k r. 1961: 1 564, v r. 1953 - 1954 sa prisťahovalo 12 slovenských rodín z Rumunska, 6 rodín z Maďarska, 4 rodiny z Bulharska a 4 rodiny z Juhoslávie, k r. 1948: 1 597, v r. 1945 bolo z obce vysídlených veľa Nemcov, nahradilo ich 222 slovenských rodín, 1940: 1 502, 1930: 1 471, počas 1. svetovej vojny (1914 – 1918) zomrelo 43 obyvateľov, 1910: 1 161, 1 156 rím. kat., 5 židov, Nemci, Maďari, k r. 1900: 1 025, k r. 1896: 823, k r. 1851: Nemci, 753 rím. kat., 13 evanj. a. v., 7 židov, k r. 1848: Nemci, Kostol Božského Srdca Ježišovho, MIESTNA ČASŤ: Studené, Z HISTÓRIE: Fara existuje od 13. storočia, pôvodný Kostol sv. Tomáša z r. 1300, obyvatelia sa v r. 1562 stali protestantami, katolícka fara obnovená v r. 1762, matriky sa vedú od r. 1762, v 2. pol. 19. stor. patrili k obci bírešské osady: Valentinlak, Vay a Winkler, v r. 1938 bola k obci pripojená z obce Tomášov, miestna časť Studené, predtým samostatná obec, viac z histórie – významné osobnosti obce: http://www.mostpribratislave.sk/?q=content/kontakt


Studené (Vtiheth – 1283, Mogorheth – 1283, Heet – 1294, Hydegheeth – 1307, Némethéth – 1394, Gnadendorf - ?: Hideghét - 1773, 1863 – 1913, Hideghit - 1786, Hideghid - 1808, Gaadendorf – 1808, Studené, 1974 – ), zaniknutá obec pričlenením k obci Tomášov v 20. rokoch 20. stor., v r. 1938 sa neosamostatnila, ale prešla do obce Most pri Bratislave, k r. 2001 - miestna časť obce Most pri Bratislave, OBYVATEĽSTVO: cca k r. 2011: 198, k r. 1921: 94, k r. 1900: 133, k r. 1869: 169, k r. 1851: 174, 168 rím. kat., 6 židov, k r. 1828: 189,


Valentinlak, v 2. pol. 19. stor. bírešská osada osada obce Most pri Bratislave

Vay, v 2. pol. 19. stor. bírešská osada osada obce Most pri Bratislave

Winkler, v 2. pol. 19. stor. bírešská osada osada obce Most pri Bratislave

Zoznam farností okresu Senec

Celoslovenský zoznam farnost

i 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zmena e-mailovej adresy

(Stanislav Stohl, 29. 7. 2017 14:16)

+!
Farnosť Most pri Bratislave má už 5 rokov adresu: most@ba.ecclesia.sk
Už 9.2.2016 som Vás o to prosil...
Vďaka!
Stanislav Stohl, farár

zmena farského emailu

(stanislav stohl, farár, 1. 10. 2016 10:43)

nový farský email: most@ba.ecclesia.sk

Oprava mailovej adresy

(ThDr. Stanislav Stohl, PhD., 9. 2. 2016 10:12)

Most pri Bratislave má mail: most@ba.ecclesia.sk. A zároveň som aj senecký dekan: dekanat-senec@ba.ecclesia.sk.
A ešte by som prosil, na stránku katolícke farnosti Senec nedávajte reklamu na vasakarma.com. To je ako výsmech!!!

Re: Oprava mailovej adresy

(Karol Nagy, 11. 2. 2016 8:02)

Vážený pán dekan,

ďakujem vám za pozornosť, ktorú venujete tejto stránke a súčasne za aktualizáciu údajov. Akonáhle budem mať chvíľu čas, zavediem nové info aj hore.

Pokiaľ ide o prípadne protikresťanské reklamy, tak na výber reklám nemám ako užívateľ bezplatného redakčného softvéru žiadny dosah.

Musel by som prejsť z programu "zdarma" na "nekomerčný program". Česká firma Estranky.cz (aj Estranky.sk, Eloldal.hu, ...) môže poskytovať veľký priestor aj umiestnenie stránok na webe aj zdarma - žijú z reklám, ktoré tam potom umiestňujú. Pred časom bývali reklamy na 7 kresťanských kníh zdarma. Lenže aj tie knihy boli protikatolícke a skôr sektárske než protestanstské. Takže ani to nebola "žiadna výhra".

Nekomerčný program stojí 17 € na rok, čo je presne 1,50 € na mesiac, teda: veriaci z každej farnosti by sa museli podľa počtu pozbierať po pár centoch.

Je aj optimálnejšie riešenie, ale nie okamžité. Dopíšem o pol hodinu. Musím bežať za inými povinnosťami.