Choď na obsah Choď na menu
 


Ivanka pri Dunaji

 

IVANKA PRI DUNAJI, Dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza, INÉ NÁZVY: Joan - ?, Villa Iuany - ?, Iványi - 1773, 1863, 1888–1900, Ivanyi - 1773, Iwanka - 1773, 1786, Iwanyi - 1786, 1808, Ivánka - 1873 – 1882, 1902 – 1907, Pozsonyivánka - 1913, Bratislavská Ivánka - 1920, Ivánka pri Dunaji - 1927 – 1948, Ivanka pri Dunaji – 1948 – , maď.: Ivánka, Iványi, Pozsonyivánka, nem.: Iwanka a. d. Donau, Eichen, Aicha, Iwancka, Johannisdorf, ADRESA: RKFÚ, Mojzesova 54, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.: 02/ 459 438 97, www.fara.ivanka.sk, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-70-sk, KŇAZ: Rusňák Štefan, (od 1. 7. 2009), výpomoc Dojčák Jozef, SJ, výpomoc Váni Emil, SJ, Ing., emilvani@gmail.com, vani@jezuiti.sk, vo farnosti: viď: Seniorát, PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: 1729 – 1733 – Sčasný Michal, k 5. 11. 1733 – Slezák Michal (excurrendo z Bernolákova), 1733 – 1734 – Bučáni Mikuláš, 1734 – 1736 – Bezúr Matej, 1736 – 1739 – Višňovský Imrich, 1739 – 1750 – administrátor Egyházi Ján (od r. 1742 – farár), 1741 – 1742 – Kostochi Ján, 1750 – 1753 (kedy zomrel) - Nedecký Michal, magister filozofie, 1753 – 1755 – Rác František, 1755 – 1758 - Kondlovič Andrej, 1758 – 1760 – Šima Ján, Dr., 1760 – 1788 (kedy zomrel, pochovaný je vo farnosti) – Ivanič Jozef, 1788 – 1812 – Štekker Jozef, 1812 – administrátor Ištvánfi Jozef, 1812 – 1819 – Keselborn Karol, 1819 – 1834 – Urbánek František, 1834 – 1868 (kedy zomrel) – farár Majerský Jozef, 1868 – 1898 – dekan – farár Ferenczy József, 1898 – 1942 – Martini Mikuláš, 1942 – 1945 – Dekan Štefan, 1945 – 1950 – Dechet Ján, marec 1950 – apríl 1950 – Kozmon Ľudovít, 1950 – 1952 – Páleš Emil, 1952 – 1976 – Tamaškovič Štefan, 1976 – 1981 – Solár Eduard, 1981 – 14. 7. 2000 – Tassári Július, 15. 7. 2000 – 2009 – Buček Ján, Mgr., kapláni: 1940 – 1942 – Dekan Štefan, vo farnosti: 1976 – 1979 – na odpočinku Tamaškovič Štefan, k r. 1943 – predstavený komunity SJ Čačko Jozef, (1943) - (1945) – neznámy nemecký vojak, kňaz, 1994 - výpomoc: Hudáček Milan, SJ, 1999 - 2000 - výpomoc Puss Alexander, SJ, Mgr., alexanderpuss@gmail.com, RODÁCI: Hegedüs Cyriacus, OFM (24. 7. 1887 – ale nie je známe, či pochádzal alebo žil v Ivanke), Martini Karol (primičná sv. omša 29. 6. 1911, rodák z Trnavy, vyrastal s rodičmi a starším bratom, farárom v Ivanke), Magula Ján, SDB (primičná svätá omša 29. 9. 1940), Čaputa Blažej (narodený 29. 10. 1967 v Bratislave, pochádza z Ivanky pri Dunaji), Polák Ján, (narodený v r. 1983 v Bratislave, pochádza z Ivanky pri Dunaji), HROBY KŇAZOV: Bučáni Mikuláš (zomrel v r. 1734 v Ivanke pri Dunaji, prevdepodobne aj tu pochovaný), Nedecký Michal, magister filozofie (zomrel v r. 1753 v Ivanke, pravdepodobne tu bol aj pochovaný), Ivanič Jozef (zomrel v r. 1788), Štekker Jozef (zomrel v r. 1812), Majerský Jozef (zomrel v r. 1868, hrob bol zachovaný aj k r. 1948), Tamaškovič Štefan (1979), Michal Ján, SJ, Ing. (zomrel 5. 5. 2001), Bajan Štefan, SJ (4. 2. 2004), Hirjak Štefan, SJ (15. 5. 2004), Kaľavský Pavel, SJ (17. 6. 2005), OBYVATEĽSTVO (k r. 1992): 4 722, 3 019 rím. kat., 40 krstov, 14 sobášov, 51 pohrebov, k r. 1880: Slováci, Kostol sv. Jána Krstiteľa (1770), Kaplnka sv. Rozálie (1860), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Seniorát (Charitný domov), Nám. Padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel./ fax: 02/ 402 592 22, http://www.jezuiti.sk/index.php?stranka=domy_ivanka&otvor=240#240, superior: Váni Emil, SJ, Ing., emilvani@gmail.com, vani@jezuiti.sk (k r. 2013), obyvatelia: promotór povolaní Gabriš Ondrej, SJ, ogabris@jezuiti.sk, (k r. 2013), minister domu Dojčák Jozef, SJ (k r. 2013), riaditeľ Centra kresťanskej spirituality Šulík Ladislav, SJ, Mgr., lacosulik@jesuits.net (k r. 2013), Hromník Milan, SJ (k r. 2013), Takáč Ferdiš, SJ, Dr.h.c. (od 1. 7. 2006 – aj k r. 2013), Petrík Vincent, SJ, Ing. ( k 20. 3. 2009 – aj k r. 2013), Lopata Jozef, SJ, lopataj@loyola.sk (k r. 2002 – aj k r. 2013), Fekete Jozef, SJ, ThLic., feketejozef@hotmail.com, (k r. 2006 – aj k r. 2013), Osvald Andrej, SJ (k r. 2013), Krapka Emil, SJ (k r. 2013), Kaľata Dominik, SJ, biskup, Mons., ThDr. (k r. 2013), Markech Stanislav, SJ (k r. 2013), bývalí obyvatelia: 1994 – (1999) - riaditeľ Centra kresťanskej spirituality Šatura Vladimír, SJ, PhDr., do 5. 5. 2001 - Michal Ján, SJ, Ing., 1997 - 27. 1. 2002 (kedy zomrel) - Fabián Žigmund Mikuláš, SJ, k r. 2002 - (13. 9. 2002 - kedy zomrel) - Kováč Jozef, SJ, k r. 2004 - 4. 2. 2004 (kedy zomrel) - Bajan Štefan, SJ, 2000 - 15. 5. 2004 (kedy zomrel) - Hirjak Štefan, SJ, 1997 - aj k 23. 4. 2005 - Sitkey Juraj, SJ, k r. 2006 – 10. 4. 2008 (kedy zomrel) Dubovský Peter, SJ, biskup, Mons. (pochovaný je v Trnave v krypte katedrály svätého Jána Krstiteľa), pred r. 2013 – prior Ďurica Ján, SJ, ThLic., Mišovič Bernard, SJ, ThLic. (po 1. 9. 2000 - pred r. 2013), Puss Alexander, alexanderpuss@gmail.com, SJ (pred r. 2013), I Klub, voľnočasové centrum, spolupracuje s materským centrom Pikolo, Viktória Gavaldová, Námestie padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.: 02/ 459 45 056, klub@nextra.sk, Jezuitskí dobrovoľníci, Námestie padlých hrdinov 7, Mišovič Bernard, SJ, ThLic., 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.: 02/ 402 592 38, 02/ 402 592 36, 02/ 402 591 23, e-mail: jev@nextra.sk, www.jev.sk, Centrum kresťanskej špirituality Loyola, námestie Padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji; tel/fax.: 02/459 434 56, mobil: 0904/638054; e-mail: sjloyola@nextra.sk, www.csloyola.eu, riaditeľ Centra kresťanskej spirituality Šulík Ladislav, SJ, Mgr., lacosulik@jesuits.net, FILIÁLKA: Zálesie, MIESTNA ČASŤ: Farná, Z HISTÓRIE: Farnosť existovala už k r. 1397, v r. 1540 sa obyvatelia stali protestantami, obnovená po reformácii v r. 1727, v r. 1917 bola jedinou filiálkou obec Farná (neskôr súčasť obce, miestna časť, aj súčasť farnosti), v r. 1932 bola k obci Ivanka pri Dunaji pričlenená obec Farná, od 1. 1. 1943 a po nútenej prestávke od zač. 90. rokov 20. stor. pôsobia v obci jezuiti, v r. 1976 – 1990 bola k obci Ivanka pri Dunaji pričlenená obec Zálesie, v r. 1990 sa osamostatnila, ĎAĽŠIE INFO: Magyar Katolikus Lexikon


Farná (Papfalva - 1773, 1808, 1863 – 1873, 1882, Faffárna - 1773, Papfalwa - 1786, Pfaffendorf - 1786, 1808, Fafarnya - 1786, Papfara - 1808, Fafárňa - 1808, 1920, Papfa - 1877, 1888 – 1913, Farná - 1920, 1927 – 1932, Papfara - 1920), zaniknutá obec, pričlenením k obci Ivanka pri Dunaji v r. 1932


Zálesie (Gessayov – 1936 – 1948, Gešajov – 1948 – 1960, Zálesie – 1960 – 1975, 1990– , maď.: Gibely, Tőkés, nem.: Hinterwald), filiálka farnosti Ivanka pri Dunaji, Dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 660, 459 rím. kat., Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1939), Z HISTÓRIE: Obec vznikla v r. 1936 vyčlenením z obce Malinovo

 

Zoznam farností okresu Senec

Celoslovenský zoznam farnosti

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.