Choď na obsah Choď na menu
 


Dunajská Lužná

 

DUNAJSKÁ LUŽNÁ, Dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza, pútnické miesto, INÉ NÁZVY: Dunaligetfalu, nem.: Audorf a. d. Donau, ADRESA: RKFÚ, 900 42 Dunajská Lužná, tel.: 02/ 459 801 31, farnostdl@dominikani.sk, dluznaop@miesto.sk, www.fara.sk/dunajskaluzna, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-62-sk, maď.: http://www.bucsujaras.hu/denesd/index.html, KŇAZ: administrátor Vavrek Stanislav Peter, OP (od r. 2010 – aj k r. 2013), výpomoc Bak Albert Milan, OP, Mgr. (od r. 2010 – aj k r. 2013), výpomoc Husovský Antonín Ján, OP (k r. 2013), výpomoc Kolivoška Martin Stanislav, OP (od 1. 7. 2003 – aj k r. 2013), provinciál Rehole dominikánov Slavkovský Reginald Adrián, OP, Mgr., RNDr. (k r. 2013, vo farnosti ako výpomoc od r. 2005), sócius provinciála Jančiar Bohuslav Tomáš, OP, Ing. (od r. 2009 – aj k r. 2013), provinčný ekonóm Kušnír Matúš František, OP, Mgr., Ing. (k r. 2013), Koštanc Miroslav Adam, OP, JCDr., MVDr. (od r. 2003 – aj k r. 2013), výpomoc Duda Svorad Ján, OP (od r. 2009 – aj k r. 2013), Jurčo Martin Marek, OP, ThLic. (k r. 2013), Pistrák František Štefan, OP (od r. 2003 – aj k r. 2013), výpomoc Žilák Lukáš Milan, OP (od 1. 1. 2013), PREDCHODCOVIA – farári a administrátori: 1358 – farár Peter, 1400 – farár Pavel, 1561 - 1562 – Albert, 1656 - 1661 – Szomolányi Benedikt, 1664 - 1666 - Müller Ján Michal, 1666 - 1679 - Suiczy alebo Svezi Jakub, 1679 - 1680 - Molitor Ján Konrád, 1680 - 1682 - Gallikovics Ján, 1682 - 1688 - Freytag Tomáš, 1688 - 1689 - Szalay Juraj, 1689 - 1690 – Schmidt Ján, 1690 - 1692 - Herold František Wolfgang, 1692 - 1694 - Dubruell Filip Bernard, 1694 - 1696 - Janny Juraj Leopold, 1696 - 1697 - Endres Tomáš, 1698 - 1710 – Marián Ján, Peško de Pešková Dávid, 1710 - 1713 – Husch František Matej, 1713 - 1716 - Missing Alexander Žigmund Krištof, 1716 - 1724 - Jnglicz alebo Jeglics Peter, 1724 - 1756 - Szögényi František, 1756 - 1759 - Hermann Augustín, 1759 - 1773 – Kunics Žigmund, 1773 - 1773 - Feichtner Ján, 1773 – 1818 – Krecsmáry Ignác, 1818 - 1826 - Bublik Štefan, 1826 - 1833 - Kollarik Andrej, 1833 - 1867 - Makk Ján, 1868 - 1909 – Ludvig Gustáv, 1909 - 19. 8. 1938 (kedy zomrel) - Mészáros Ján, 1938 - 1945 - Jánosovits Mikuláš, 1943 – 1950 - vojenský kňaz Berkeši Mikuláš, 1950 - 1952 – Mihalovič Vincent, 1952 - 1953 - Smolík Štefan, 1954 - 1958 - Tihanyi František, 1959 - 1959 – Gilányi Ladislav, 1960 - 1965 – dekan Barcsek Sándor, 1965 - 1970 – Sedlák Ľubomír, 1970 - 1973 - Tóth Dominik, 1973 - 1996 - Dragúň Štefan, 1. 7. 1996 - 31. 8. 2003 - Štefurik Hilár Jozef, OP, 1. 9. 2003 - 2007 - Sabo Alfonz Vladimír, OP, ThDr., PaedDr., PhD, 2007 - 2010 - Hurňanský Bartolomej Vladimír, OP, 2010 - Kušnír Matúš František, OP, Mgr., Ing., viď tiež: KŇAZI – PREDCHODCOVIA – Jánošíková, kapláni: 1784 - Zbrankovits Ján, niekedy pred r. 1902 – Dotter Ján, 1996 – aj k r. 1997 - Duda Svorad Ján, OP, 1997 – Duda Svorad Ján, OP, 1. 11. 2001 – (30. 6. 2003) – Kryštof Chryzostom František, OP, 1. 1. 2002 – (31. 8. 2003) – Fotta Peter, OP, Ing., 2004 – Hunčaga Gabriel Peter, OP, 2004 - Hurňanský Bartolomej Vladimír, OP, 2005 – Bak Albert Milan, OP, Mgr., 2009 – aj k r. 2010 - Kušnír Matúš František, OP, Mgr., Ing., 2011 – Husovský Antonín Ján, OP, vo farnosti: k r. 1991 - aj k 12. 9. 1992 - na odpočinku - charitný dom Ďurica Imrich, 1. 9. 1996 – (30. 10. 2001) - Slavkovský Reginald Adrián, OP, Mgr., RNDr., 1999 – na odpočinku; Vozár Jozef, 1999 – (30. 9. 2004) - výpomoc Tavel Egýd Peter, OP, 2000 – (1. 11. 2001) – diakon Znášik Angelik Juraj, OP, Ing., 1. 11. 2001 – (31. 12. 2001) – diakon Slivka Augustín Marcel, OP, 1. 1. 2002 – 30. 6. 2002 - Virdzek Humbert Ondrej, OP, ICDr., 1. 6. 2003 diakon Dóci Viliam Štefan, OP (od 1. 7. 2003 – výpomoc), 1. 9. 2003 – výpomoc Fotta Peter, 5. 6. 2004 – (11. 12. 2004) – diakon Kyka Pavol Karol, OP, 1. 11. 2005 – provinciál rehole Hajas Benedikt Róbert, OP, 1. 7. 2007 – výpomoc Šajda Česlav Peter, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 4 566, 2 694 rím. kat., 28 krstov, 7 sobášov, 23 pohrebov, Kostol povýšenia sv. kríža (1797), Kaplnka sv. Martina (1730), Nové Košariská, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Rehoľa dominikánov na Slovensku (Dom Svätého Kríža - provincialát a Dom Krista Kráľa - fara), Krajná 8/14, 900 42 Dunajská Lužná, tel./ fax: ++421/2/45980334, secretarius@dominikani.sk, provincialat@dominikani.sk, http://www.dominikani.sk/dominikani/kontakt.html, thttp://www.dominikani.sk/bratia-dl.html tel.: 02/45980131, provinciál: Slavkovský Reginald Adrián, OP, Mgr., RNDr., Charitný domov - OBYVATELIA: k r. 1993 - Minďár Peter, FILIÁLKY: Alžbetin Dvor, Miloslavov, Rovinka, ČASTI OBCE: Jánošíková, Nová Lipnica, Nové Košariská, Z HISTÓRIE: Farnosť vznikla z farnosti Nové Košariská po r.1978, kedy boli zlúčené obce Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská, dovtedy bola Jánošíková, Nová Lipnica, aj Rovinka filiálkami Nových Košarísk, ĎAĽŠIE INFO: Vozár Jozef: Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná, Vydavateľstvo Matice slovenskej/ Rímskokatolícky farský úrad 1998,


Dunajská Lužná - Nové Košariská (Misser – 1302, 1358, Messen – 1400, Misérdi - 1773, 1863 – 1877, Mischdorff - 1773, Mischdorf - 1786, Mischérdi - 1786, Misérd - 1808, 1882 – 1913, 1920 – 1945, Mischdorf - 1808, 1920 – 1945, Nové Košariská - 1945 – 1973, maď.: Misérd, Misérdi, nem.: Mischdorf), zaniknutá obec, jedna z troch obcí ktoré sa zlúčili v r. 1974 do obce s novým názvom Dunajská Lužná, bývalá farnosť, KŇAZI – PREDCHODCOVIA: Viď: Dunajská Lužná, r. 1358 – 1974, Kaplnka sv. Martina (1730), Z HISTÓRIE: Vznik farnosti sa predpokladá v 12. až 13. storočí, najstaršia zachovaná zmienka z r. 1302, matrika je vedená od r. 1730, filiálka Alžbetin dvor pričlenená po r.1948 z farnosti Štvrtok na Ostrove, k r. 1927 patrila farnosť Nové Košariská k dekanátu Šamorín, osada farnosti: železničná stanica, filiálky: Jánošíková, Rovinka (osady filiálky: železničná stanica, Pusta sv. Peter, Nová Lipnica, obec Nové Košariská zanikla v r.1978, kedy boli zlúčené obce Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská, dovtedy bola Jánošíková, Nová Lipnica, aj Rovinka filiálkami Nových Košarísk, Nové Košariská sú aj k r. 2001 miestnou časťou obce Dunajská Lužná


Dunajská Lužná - Jánošíková (Dienesdi - 1773, Schildtern - 1773, Dieneschdi - 1786, Schiltern - 1786, Dienesd - 1808, 1863, Schildern - 1808, 1920, 1927 – 1948, Dinyesd - 1863, Dénesdi - 1873 – 1882, Dénesd - 1888 – 1913, 1927 – 1948, Jánošíková - 1948 – 1973, maď.: Dénesd, nem.: Schildern, Schiltern), zaniknutá obec, jedna z troch obcí ktoré sa zlúčili v r. 1974 do obce s novým názvom Dunajská Lužná, bývalá farnosť, časť obce Dunajská Lužná, Bývalá farnosť – KŇAZI – PREDCHODCOVIA: 1647 - 10. 2. 1684 – Szent - Simonyi Juraj, OSB, 10. 2. 1684 – 11. 4. 1692 - Tajnay Michal, OSB, 11. 4. 1692 – 25. 11. 1705 - Fitos Peter, Kostol Povýšenia sv. kríža (1797), Z HISTÓRIE: bývalé filiálky: Kalinkovo, Hamuliakovo


Dunajská Lužná – Nová Lipnica (Torcha - ?, Tors - ?, Torcs - 1773, 1808, 1863 – 1920, 1927 – 1948, Tackendorff - 1773, Torcsch - 1786, Tarcschendorf - 1786, Dachsendorf - 1786, 1808, Tartschendorf - 1808, Tartschendorf - 1927 – 1948, Nová Lipnica - 1948 – 1973, maď.: Torcs), zaniknutá filiálka zaniknutej fanosti Nové Košariská, územie bývalej obce Torč je súčasťou obce Dunajská Lužná, vo farnosti Dunajská Lužná sa však pod žiadnym názvom neuvádza, názov Nová Lipnica sa používal po r. 1945, kedy sem bolo presťahovaných 165 rodín (vrátane rodín presťahovaných do Okoču a Bély) z Vyšnej Lipnice, ktorá opäť pripadla Poľsku,

 

Miloslavov - Alžbetin Dvor (časť obce Miloslavov): k.: sv. Alžbety (1300), filiálka farnosti Dunajská Lužná, Dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 507, 280 rím. kat., Kostol Božieho Milosrdenstva (19. 4. 1998), Z HISTÓRIE – Filiálka pričlenená po r.1948 z farnosti Štvrtok na Ostrove


Miloslavov, filiálka farnosti Dunajská Lužná, Dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 200, 51 rím. kat., MIESTNA ČASŤ: Alžbetin dvor, Z HISTÓRIE: Obec vznikla v r. 1936 na území dvoch osád – Alžbetin dvor a Annin dvor vyčlenením z obce Štvrtok na Ostrove, väčšinu obyvateľov vtedy tvorili presídlenci a ich potomkovia: Volyňskí Česi, Slováci z Juhoslávie, južného Maďarska a Rumunska


Rovinka (Čela, Chellye, maď.: Csölle, nem.: Waltersdorf), filiálka farnosti Dunajská Lužná, Dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 1 216, 876 rím. kat., Kostol Najsvätejšej Trojice (1798),

 

Zoznam farností okresu Senec

Celoslovenský zoznam farnosti

 


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.